НАЦІОНАЛЬНІ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ: ВИКЛИКИ Й НЕБЕЗПЕКИ ПРИ НАПИСАННІ НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Г. В. Касьянов, О. П. Толочко* Стаття являє собою адаптований для журнального формату варіант аналітичної доповіді, яка трактує виклики й труднощі на шляху написання нового академічного синтезу історії України. Спрямовуючи вістря полеміки проти національної історії як способу організації знання про минуле, її обмежень та дефектів, автори обговорюють деякі інші типи писання й розуміння історії, які можуть стати у пригоді під час практичної реалізації задуму. Перебіг роботи над концепцією нового синтезу історії України унаочнив декілька проблем, від розв'язання яких залежить успіх основного задуму - забезпечити появу такої узагальнюючої версії, яка в методологічному і змістовому планах якісно відрізнялася б від попередніх та водночас була інтелектуально сумісною з поширеними у західній науці тенденціями історієписання. Ця стаття - адаптована до журнального формату версія аналітичної записки, підготовленої для робочої групи, що працювала в Інституті історії України НАНУ 2010 р. над розробкою концепції багатотомної історії України. Автори керувалися доволі утилітарним завданням - окреслити можливості національної історії як способу організації знання про минуле, а також намітити можливі шляхи подолання її обмежень. Не йдеться про фундаментальний історіографічний нарис чи глибокий теоретичний трактат. Наше завдання - започаткувати дискусію щодо перспектив написання синтезу історії України поза канонами мастер-наративу ("master narrative"). Національна історія як спосіб опису минулого Такий виразний жанр історієписання, як національна історія - досить недавнє відкриття, він існує менше двох століть. Попередня (європейська) історична література знала цілковито відмінні способи організації минулого. Суттєво спрощуючи, їх можна розподілити на історії універсальні, де предметом уваги й головним сюжетом була історія людства (їх приклад - так звані універсальні хроніки від "створення світу" до, в ідеалі, моменту написання) та * Касьянов Георгій Володимирович - ... Read more
India Online · 204 days ago 0 148
Professional Authors' Comments:
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Library guests comments
Actions
Rate
0 votes
Publisher
India Online
Delhi, India
21.12.2023 (204 days ago)
Link
Permanent link to this publication:

https://elib.org.in/blogs/entry/НАЦІОНАЛЬНІ-ІСТОРІЇ-ТА-СУЧАСНА-ІСТОРІОГРАФІЯ-ВИКЛИКИ-Й-НЕБЕЗПЕКИ-ПРИ-НАПИСАННІ-НОВОЇ-ІСТОРІЇ-УКРАЇНИ


© elib.org.in
 
Library Partners

ELIB.ORG.IN - Indian Digital Library

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
НАЦІОНАЛЬНІ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ: ВИКЛИКИ Й НЕБЕЗПЕКИ ПРИ НАПИСАННІ НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: IN LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Indian Digital Library ® All rights reserved.
2023-2024, ELIB.ORG.IN is a part of Libmonster, international library network (open map)
Preserving the Indian heritage


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android